HomeHet Hoofdnet Fiets

Infrastructuur

Goed fietsen voor iedereen vraagt om veilige, fietsvriendelijke infrastructuur. Fietsersbond Amsterdam is betrokken bij de volgende infra-projecten.

Zo'n 35 jaar geleden koos Amsterdam voor het ontwikkelen van een fietsnetwerk met als doel:

“Het scheppen van een net van zo gestrekt mogelijke routes, waarop de fietser vanuit de woonwijken veilig en snel de voorzieningen en werkgelegenheids-concentraties kan bereiken”.
(Bron: verkeerscirculatieplan 1979)

Sindsdien is gestaag maar vasthoudend gewerkt tot wat er nu is: een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk van veilige en prettige routes dat er voor zorgt dat in Amsterdam goed en veel gefietst kan worden, en wordt. Een netwerk dat bijna volledig gerealiseerd is en dat, op enkele (lastige) ontbrekende schakels na, af is. De gemeente zelf houdt het fietsnetwerk bij op een digitale kaart.

Hoofd- en plusnet fiets

Naast een hoofdnet fiets kent de gemeente ook een plusnet fiets (ook ingetekend op de digitale kaart). Dat zijn onderdelen van het hoofdnet waar fietsers in principe voorrang krijgen als ze andere verkeersdeelnemers kruisen zodat daar de doorstroming optimaal is. Dit principe wordt ook ingeregeld in de verkeerslichten, wat tot uitdrukking komt doordat fietsers er vaker en/of langer groenlicht hebben. In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk of mogelijk om die voorrang te verzilveren: als er bussen, trams of auto’s kruisen die op hun beurt op een OV- of auto-plusnet rijden, gaan die verkeerssoorten voor. 

Een aanhoudend aandachtspunt is het aanpassen van het fietsnetwerk wanneer zich in de stad wijzigingen voordoen, zoals door stadsontwikkeling of herontwikkeling van bestaande gebieden zoals Amstel, Amsterdam Noord of Westpoort. 

Nieuwsberichten Infrastructuur

De 2e fietsring als fietsstraat?

In 2018 heeft het gemeentebestuur het plan gelanceerd om, buiten de bestaande Binnenring voor fiets en OV, een 2e fietsring aan te leggen. Het...

Wat vinden fietsers van de vernieuwde Kinkerstraat?

Na 18 maanden verbouwen werd afgelopen zomer de vernieuwde Kinkerstraat feestelijk geopend. Wat is er veranderd? Stad-in rijdend heeft een te smal fietspad vlak...

Plannen voor ontsluiting Zeeburgereiland kunnen beter

Voor fietsers zijn de plannen voor de Amsterdamsebrug het belangrijkst. Bij onze beoordeling van de vier varianten hebben wij vooral gekeken of de fietsers...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien de wens van de gemeente...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in, vlak langs de pilaren, is...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle Amsterdamse openbare ruimte”. Volgens deze...

Onderdoorgang Rijksmuseum

Dat je kunt fietsen, lopen en verpozen in de passage onder het Rijksmuseum is nu heel gewoon. Maar bijna was dit mooie stukje openbare...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor fietsers vergevingsgezind moet zijn. Dat...

De koude kermis van de fietsstraat

Vroeger werden in Amsterdam smalle fietspaden aangelegd, want ruimte voor auto’s ging voor. Nu worden die fietspaden opgeheven omdat ze breder moeten maar daar...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen fietsen. Daarbij gebruiken ze voor...