HomeVerzonden 2006

Verzonden in 2006

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

  • Verslag project Fietsen is goed voor alle Nederlanders
    In 2006 onderzocht de Fietsersbond in een pilotproject de mogelijkheden om het fietsen te bevorderen. Hier een verslag van het onderzoek dat in Amsterdam is gedaan.