HomeVerzonden 2017

Verzonden in 2017

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

DECEMBER 2017

We gaven op 6 december een mondelinge inspraakreactie op de Vaststelling Beleidskader Verkeersnetten in de raadscommisie ID-Verkeer

De Fietsersbond schreef een reactie op het Voorlopig Ontwerp 1e Oosterparkstraat

OKTOBER 2017

De Fietsersbond schreef een raadsadres tegen bromfietsers op het fietspad op de Zuiderzeeweg

We gaven een inspraakreactie op het beleidskader Puccinimethode

AUGUSTUS 2017

De Fietsersbond gaf haar reactie bij de Inspraak Ontwikkelstrategie Haven-Stad.

De Fietsersbond Amsterdam maakte bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan.

In het Westerpark liggen twee fietsroutes die behoren tot het Hoofdnet Fiets. Wij pleiten voor het handhaven van de prioriteit voor fietsers, ook in parken, én het doelmatig handhaven van het verbod op snorscooters op de fietspaden in de parken.

MEI 2017

inspraakreactie op Meerjarenplan Fiets 2017-2022

of uitgebreider met vergelijkingen en adviezen

zie ook:hier

MAART 2017

De Fietsersbond Amsterdam gaf haar reactie op de uitvoeringsplannen van de gemeente voor de IJoever-verbindingen. Wij pleitten eerst en vooral voor de inzet van meer veren.

FEBRUARI 2017

We spraken in over het ontwerp van de Eilandenboulevard om de mogelijkheid voor fietsen langs het water te behouden.

Wij schreven de bestuurscommissie van West onze visie op het Fietsparkeren in West. Wij zijn blij met de voortgang om autoparkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken, maar vinden het wel wat aan zuinige kant.

 

Verzonnen, was natuurlijk gewoon een postbode van de PTT
Verzonnen, was natuurlijk gewoon een postbode van de PTT