HomeVerzonden 2012

Verzonden in 2012

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 • 17 december 2012brief aan raadsleden in West met het verzoek terug te komen op het besluit het fietspad langs de Jac. van Lennepkade bij het Nic. Beetsplantsoen op te heffen.
 • 13 december 2012Inspraakreactie n.a.v. een rapportage over hoe het er voorstaat met de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rond de stations van de Noord/Zuidlijn. Wat de fiets betreft, niet al te best, stelt de Fietsersbond vast.
 • 10 december 2012protest tegen de plannen om auto’s toe te staan (op het fietspad!) in het Diemerpark.
 • 10 december 2012memo met acute fietsknelpunten in het Arenagebied in Zuidoost.
 • 10 december 2012briefwisseling met de politiek in Noord over de plannen voor een niet duurzame inrichting van de Beemsterweg (zie ook 1 november 2012).
 • 2 december 2012zienswijze waarin we bezwaar maken tegen het besluit om een kantoor te bouwen op een vitaal fietspad in de Zuidas.
 • 22 november 2012Reactie van de Fietsersbond op het Amsterdamse Meerjarenplan Fiets 2012-16.
 • 22 november 2012Brief over de wenselijkheid van een fietsbrug bij Nigtevecht over het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • 19 november 2012verzoek-gf per brief aan wethouder Centrum om nietjes te laten staan en parkeerduurbeperking in te voeren.
 • 13 november 2012Raadsadres over de vertraging van de afsluiting van de fietstunnel onder de Van Hasseltweg langs het Noordhollands kanaal.
 • 1 november 2012Reactie op het voornemen in Noord om een stukje Beemsterstraat nieuw te asfalteren. Waarom niet van de gelegenheid gebruik maken om de straat duurzaam veilig te maken? Dat is hard nodig.
 • 19 september 2012Bezwaar tegen het opheffen van een stuk Hoofdnet Fiets in de Zuidas.
 • 12 juli 2012Inspraakreactie n.a.v. de Nota Bereikbare Binnenstad. Goeie plannen maar hier en daar kan het beter of kan er een tandje bij, vinden we.
 • 20 juni 2012Onderzoeksrapport over de verkeersveiligheid van een 2-richtingen fietspad om het Rijksmuseum.
 • 7 mei 2012Kritische analyse van het DTV-rapport waaruit blijkt dat een voor fietsers open onderdoorgang 25% veiliger is dan een gesloten onderdoorgang. Let wel: veiliger voor fietsers én voetgangers!
 • 22 maart 2012Inspraak over de Groene Zoom naar het Waterlandplein in Noord.
 • 20 maart 2012Onze inspraak over de Eilandenboulevard.
 • 23 februari 2012 – Grotendeels instemmende inspraakreactie n.a.v. de Parkeernota en de Fietsparkeernota van stadsdeel West, met natuurlijk suggesties voor hoe het nog beter kan.