HomeVerzonden 2009

Verzonden in 2009

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

  • 18 november 2009 – Op het Mosveld in Noord worden nieuwe woningen, winkels en voorzieningen gebouwd naast de bestaande markt. De Fietsersbond is blij dat er op zo’n goed bereikbare plek nieuwbouw wordt gemaakt maar vraagt in een zienswijze extra aandacht voor een goede inpassing. Er is met name meer ruimte en aandacht nodig voor het parkeren van fietsen.
  • 11 november 2009 – Wethouder Gerson wil dat stadsdeelbestuurders fietsparkeren kunnen verbieden. Op sommige plaatsen in de stad zouden fietsen in grote en wanonordelijk hoeveelheden neergezet worden. De Fietsersbond Amsterdam steunt vrijwel alle tot nu toe bedachte maatregelen ter regulering van het fietsparkeren. Ons gaat het aanwijzen van gebieden waar fietsen buiten de voorzieningen rücksichtslos verwijderd worden, te ver. Dat staat in onze zienswijze.
    Wij verwachten geen heil van verboden, afgekondigd vanuit zoiets vaags als cultuurhistorisch of stedenbouwkundig oogpunt. Wij pleiten voor extra stallingen en niet meer verboden.
    Het voorstel van de wethouder is in de raadscommissie behandeld op 11 november. De gemeenteraad besluit op 18 november.
  • 9 november 2009 – Zuidoost heeft een nieuwe fietsnota geschreven. Daarin wordt gekozen voor een fijnmaziger hoofdnet fiets. De Fietsersbond is daar blij mee want het netwerk in Zuidoost was erg grofmazig. Daardoor kon het gebeuren dat veel van de oorspronkelijke prachtige fietsverbindingen in de verdringing kwamen tijdens de vernieuwing in Zuidoost. Met deze fietsnota krijgen alle belangrijke fietsverbindingen in Zuidoost een officiele status. Het stadsdeel heeft een maatregel om te zorgen dat de projecten daar ook echt rekening mee gaan houden. En de Fietsersbond zal ze daar zo nodig zeker aan herinneren.
  • 3 november 2009 – De Sloterweg is een mooie oude dijkweg die helaas ook gebruikt wordt door veel autoverkeer naar de snelweg. In de spits blijft er voor fietsers geen ruimte over, buiten de spits wordt er hard gereden. Stadsdeel Slotervaart onderzocht mogelijkheden om het beter te maken op de Sloterweg. De Fietsersbond schreef deze inspraak-reactie.
  • 20 september 2009 – Wij hebben met een flyer op de de autoloze zondag gedemonstreerd tegen het idee dat elektrisch vervoer echt schoon zou zijn.