HomeVerzonden in 2014

Verzonden in 2014

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 

november 2014

30 november – Brief aan gemeenteraad over wantoestanden achter CS


We stuurden een brief aan de gemeenteraad met het dringende verzoek wethouder Litjens ertoe te bewegen snel iets te (laten) doen aan de verkeerschaos achter het CS, waar vooral fietsers en voetgangers de dupe van worden. We deden een aantal concrete suggesties.

september 2014

1 september – factsheet snorscooters


Wat bestuurders en politici moeten weten over snorscooters voor ze in de Tweede Kamer besluiten of ze wel of niet maatregelen willen.

augustus 2014

30 augustus – Bezwaar tegen laden en lossen op rijbaan Kwakersplein

Kwakersplein nu waar laden en lossen op de rijbaan verboden is.
Kwakersplein nu waar laden en lossen op de rijbaan verboden is.


 

juli 2014


 

8 juli – Fietsambities voor de Zuidas


 

Skyline Zuidas
Skyline Zuidas


De Dienst Zuidas moest van de gemeente een plan voor een onderdeel van de Zuidas (Ravel) herzien: de fietsers moeten meer en betere ruimte krijgen. We stuurden een kritische zienswijze n.a.v. die herziening: volgens ons ontbreekt het nog steeds aan goede aansluitingen op bestaande fietsroutes.

juni 2014

12 juni – Nieuwe inrichting Munt

Schets van toekomstige Munt
Schets van toekomstige Munt

Reactie op het voorstel voor de inrichting van de Munt. We zien voordelen, maar ook nadelen omdat auto’s nog teveel ruimte krijgen op plekken waar die eigenlijk niet is.

april 2014

Een voorstel waardoor 1) bewoners van Kantershof en Geerdinkhof weer het Gaasperpark kunnen bereiken zonder autoroutes te kruisen, 2) de nieuwe fietsbrug over de Gaasp veel beter aansluit op doorgaande fietsroutes en 3) de oriëntatie van autoluwe fietsroutes flink verbetert
 
Een voorstel waardoor 1) bewoners van Kantershof en Geerdinkhof weer het Gaasperpark kunnen bereiken zonder autoroutes te kruisen, 2) de nieuwe fietsbrug over de Gaasp veel beter aansluit op doorgaande fietsroutes en 3) de oriëntatie van autoluwe fietsroutes flink verbetert

16 april – Problemen in Zuidoost

Door de verbreding en ondertunneling van de A9 verandert er veel voor fietsers. En als we niet oppassen niet ten goede. Onlangs al kwamen bewoners in opstand. We sloegen alarm en deden een voorstel voor hoe het beter kan.

maart 2014

1 maart – Weesperplein

Het Weesperplein wordt heringericht en de gemeenteraad praat daarover. Wij laten weten dat men in het plan een hoogst noodzakelijke verbetering voor fietsers over het hoofd dreigt te zien.

februari 2014

4 februari – Eilandenboulevard

We pleitten tijdens een commissievergadering in stadsdeel Centrum voor een fietspad langs het water over de zgn. Eilandenboulevard. We zijn optimistisch over het resultaat. Zie ook onze eerdere zienswijze van oktober vorige jaar.

2 februari – Stationsplein, Rode Loper en andere problemen

Verontrustend: als ontwerpers dromen over de toekomst van Amsterdam - de Rode Loper bij het CS in dit geval - bestaan er alleen trams en wandelaars. Waar zijn de fietsers?
 
Verontrustend: als ontwerpers dromen over de toekomst van Amsterdam – de Rode Loper bij het CS in dit geval – bestaan er alleen trams en wandelaars. Waar zijn de fietsers?

Op 6 februari vergaderde de Commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit over de inrichting van het Stationsplein (CS), het Rokin, het Leidseplein en een voor fietsers belangrijke kruising op de Willemsparkweg. Ook bespreekt men een Actieplan Fietsparkeren en de aanpak van het snorscooterprobleem. We lieten de commissieleden van tevoren ons standpunt weten over de besluiten die genomen moeten worden.

1 februari – Weesperzijde

Er bestaan plannen om de oneven zijde van de Amstel beter in te richten. Volgens ons kan het nog beter door 1) geen autoparkeren toe te staan en 2) meer fietsparkeermogelijkheden te scheppen in de zijstraten.

1 februari – Snorscooters

De Fietsersbond legde in de regionale pers nog eens uit hoe het probleem van de snorscooter het best voor iedereen kan worden opgelost.

januari 2014

28 januari – Puccini methode

De gemeente wil de openbare ruimte fraai houden met de Puccinimethode. Wij zijn ook voor fraai, maar niet als het ten koste gaat van de fietsers. Dat leggen we uit in deze inspraakreactie.

8 januari – Zuidas

Een fietspad dat er vooral niet als een fietspad mag uitzien: een liefhebberij van stedenbouwkundigen
 
Een fietspad dat er vooral niet als een fietspad mag uitzien: een liefhebberij van stedenbouwkundigen

Op 13 december publiceerde de gemeente het Ambitiedocument Zuidasdok over waar men naar streeft als men weg en spoor in de Zuidas onder de grond brengt. In onze reactie laten we weten dat de fietser er bij die ambities slecht vanaf komt en dat dat een gemiste kans is voor de toekomst van de Zuidas. We stellen concrete verbeteringen voor.

1 januari – Snorscooters

Namens Scooterbelang stond op 19 december een ingezonden brief in het Parool (rubriek Het Laatste Woord). Wij reageerden omdat Scooterbelang – dat precies hetzelfde zegt als de BOVAG en de RAI – wel erg lichtzinnig omspringt met de feiten. Maar het Parool plaatste onze reactie niet.