HomeVerzonden 2011

Verzonden in 2011

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

  • 3 november 2011inspraakreactie over de nieuwe inrichting van de Wibautstraat, met name over de verhoogde fietsoversteken.
  • 12 september 2011inspraakreactie n.a.v. het Programma van Eisen voor de omgeving van het Rijksmuseum dat op 13 september in de raadscommissie Leefomgeving aan de orde was.21 april 2011 – Onze inspraakreactie tijdens de raadscommissie VVL over de aanpak door de gemeente van scooteroverlast.
  • 31 maart 2011 – Een eerste reactie op het de discussienotitie meerjarenplannen Fiets en Verkeersveiligheid. Zie ook dit nieuwsbericht
  • 11 maart 2011 – Nog een advies over het ontwerp van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Nigtevecht met “de la Rive Box helix” (zie 3 december 2010 – hieronder).
  • 20 januari 2011 – Blauwe brommers op fietspaden: onderzoek waaruit blijkt dat 94% van de Amsterdamse snorfietsers op het fietspad te hard rijdt. Gemiddeld reden ze 37 km/uur: bijna 50% sneller dan het maximum van 25 km/uur!