HomeVerzonden 2018

Verzonden in 2018

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 

DECEMBER 2018

22 december: reactie op NVU fietsroute Haarlemmerhouttuinen

NOVEMBER 2018

6 november: Bezwaar tegen voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark en op fietspaden in parken in Noord

Ons bezwaar Gerbrandypark werd ongegrond verklaard, lees hier de beslissing op het bezwaar Gerbrandypark 4 juni 2019

OKTOBER 2018

We maakten bezwaar tegen het strikte fietsparkeerbeleid voor de Rode Loper Zuid(Ferdinant Bolstraat) en Kinkerstraat/Ten Kate Mart.
8 oktober Rode Loper Zuid: bezwaar en de bijbehorende notitie
27 oktober Kinkerstraat e.o.: bezwaar met de bijbehorende notitie

SEPTEMBER 2018

23 september verscheen onze ZIENSWIJZE Ontwerpverkeersbesluit Snorfiets naar de Rijbaan

AUGUSTUS 2018

30 augustus gaven we onze reactie op de Concept nota van Uitgangspunten herinrichting van Swindenstraat. Op 18 september deden we een mondelinge inspraakreactie in de Stadsdeelcommissie Oost

JULI 2018

16 juli maakten we bezwaar tegen het instellen van een E3 zone op de Rode Loper. In een E3 zone geldt een verbod fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen.
bij bezwaar behorende toelichting

15 juli gaven we een inspraakreactie op concept NVU Czaar Peterstraat

op 15 juli gingen we ook in beroep tegen het instellen van een voetgangerszone in het Westerpark

5 juli gaven we inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

2 juli verscheen onze Inspraakreactie op Concept Nota van Uitgangspunten Nieuwezijds Voorburgwal Noord

5 juli Inspraakreactie op Voorlopig Ontwerp fietsstraat Weesperzijde Zuid

JUNI 2018

14 juni verscheen onze NOTA VOORWAARDEN EN INRICHTINGSEISEN FIETSSTRATEN

6 juni brief aan DB stadsdeel Oost over inspraak fietsstraat Weesperzijde

MEI 2018

25 mei Zienswijze bij ontwerpbestemmingsplan Sluisbuurt Zeeburgereiland

APRIL 2018

4 april schreven we een brief aan de fractievoorzitters en raadsleden over de noodzaak de snorfiets aan te pakken

FEBRUARI 2018

11 februari gaven we een inspraakreactie op de Concept Nota Deelfeitsen

In augustus 2017 maakte De Fietsersbond Amsterdam bezwaar tegen het verkeersbesluit Het weren van snorfietsen uit parken in Amsterdam Westerpark. Met dat besluit wordt het Westerpark aangewezen als voetgangersgebied, fietsen toegestaan. In januari 2018 ontvingen we de beslissing hierop: ons bewaar werd ongegrond verklaard. Op 27 februari gingen wij tegen deze beslissing in beroep

JANUARI 2018

We gaven op 10 januari een mondelinge inspraakreactie op de Ontwerp Sloterwegrotonde HOV Westtangent in de raadscommisie ID-Verkeer

In dezelfde raadscommissie gaf De Fietsersbond schreef reactie op het Beleidskader Verkeersnetten en op het Beleidskader Puccinimethode