HomeVerzonden 2010

Verzonden in 2010

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

  • december 2010lauwe brommers op fietspaden Rapportage van een onderzoek naar de hinder en het gevaar van snorfietsen op fietspaden.
  • 7 december 2010Onze mail om bezuiniging antifietsdiefstal niet door te laten gaan. Antwoord wethouder op SP-motie hierover: bezuiniging gaat grotendeels niet door.
  • 3 december 2010Advies (definitieve versie) over de te bouwen fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht (ontwerp Grontmy).
  • 15 juli 2010Zienswijze over de Aanpassing kruispunt Willemsparkweg-Emmastraat in stadsdeel Zuid. We verzoeken het autoverkeer minder te faciliteren.
  • 19 januari 2010Inspraakreactie tgv de besluitvorming over de Strategienota Surinameplein in stadsdeel De Baarsjes. We verzoeken de verbinding Baarsjesweg-Kostverlorenkade met voorrang te verbeteren.
  • 1 januari 2010 – De Fietsersbond heeft bezwaar gemaakt tegen het terugdraaien van de voorrangsregeling op het fietspad langs de Museumspoorlijn (het Kazernepad)in Amstelveen.
    Op 16 maart 2010 heeft de commissie voor de bezwaarschriften ons bezwaar ongegrond verklaard.