HomeVerzonden in 2008

Verzonden in 2008

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 • 25 november 2008 – We maken bezwaar tegen het plan om het spits-stopverbod in de Van Woustraat op te heffen t.b.v. de ‘noodlijdende’ middenstand die zo zou lijden onder de gedeeltelijke afsluiting op de Stadhouderskade
 • 5 november 2008 – We maken bezwaar tegen bouwplannen in de Fred Roeskestraat waardoor het fietsen daar een stuk minder prettig en zelfs gevaarlijker wordt.
  Onze insteek is dat de plannen bovendien strijdig zijn met eerdere besluiten van de gemeente.
 • oktober 2008 – Amsterdam Anders/De Groenen vroeg voor een speciaal nummer van hun blad ‘Anders’ aan diverse groepen om hun belangrijkste thema in de stad te beschrijven. Wij schreven over de rol van de fiets in het verkeer, maar ook over de bredere impact die de fiets kan hebben. Op 15 november houdt AA/dG een ledenvergadering over de vraag of en hoe ze verder gaan.
 • 15 oktober 2008 – Uiteraard schreef de Fietsersbond ook een inspraakreactie over het Mr. Visserplein. Dit plein is het drukste fietsknooppunt in de stad, maar de plannen ervoor nemen de doorstroming van de auto’s als uitgangspunt.
 • oktober 2008 – Met een inspraakreactie reageert de Fietsersbond op het fietsplan van stadsdeel Osdorp. Op 21 oktober is daarover ook een bijeenkomst in het Tulip Inn hotel aan de Reimerswaalstraat.
 • 20 augustus 2008 – Met een zienswijzereageren Fietsersbond en SGOA op een voorgenomen verkeersbesluit van stadsdeel Oud-Zuid waardoor een jarenlang ernstig probleem voor fietsers en voetgangers ontstaat op de Hobbemakade bij het Rijksmuseum.
  Ons eigen voorstel, unaniem als beter erkend, wordt om financiële redenen afgewezen. Ten onrechte, vinden we.
 • 15 juli 2008 – Met een zienswijze reageert de Fietsersbond op wat er tijdens een inspraakavond over de herinrichtingsplannen voor de Marnixstraat tussen Rozengracht en Brouwersgracht is gezegd. De reactie is ook kritisch over de wijze waarop de voorlichting over die plannen heeft plaatsgevonden.
 • 15 april 2008 – De Fietsersbond presenteerde zijn visie op het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling ZuidAs.
  Op 4 juni a.s. beslist de Gemeenteraad van Amsterdam over het vervolg van de Zuidas. De Fietsersbond vindt het PvE op belangrijke punten voor fietsers tekort schieten.
 • 12 april 2008 – Stadsdeel Geuzenveld Slotermeer schreef een nieuw verkeer- en vervoersplan.
  Een behoorlijk volledig plan met uiteraard ook aandacht voor de fiets. De Fietsersbdond heeft nog aanscherpingen: Zorg voor Veilige en snelle fietsroutes, o.a. door verbetering van de Vening Meineszlaan en het toevoegen van doorsteekjes voor fietsers. Daarnaast roepen we op om samen met de andere westelijke stadsdelen te kijken naar fietsmogelijkheden over de grenzen van de stadsdelen heen. Die zijn ideaal voor de kleinere fietsrondjes.
 • 2 april 2008 – De Fietsersbond is blij met het plan Voorrang voor een Gezonde Stad.
  Maatregelen om de lucht in Amsterdam schoner te maken zijn hard nodig. Goed fietsbeleid helpt daar natuurlijk bij. En ook aan de uitstoot van brommers moet iets gedaan worden.
  Daarnaast vinden we dat paal en perk gesteld moet worden aan het bouwen van allerlei parkeergarages. Anders worden de voorgestelde maatregelen dweilen met de kraan open.
 • 26 februari 2008 – De Fietsersbond diende een bezwaarschrift in tegen het zonder noodzaak gesloten houden van de onderdoorgang van het Rijksmuseum en zonder veilige omleidingsmaatregelen. Zie ook onder 20 november 2007. (Inmiddels is bekend geworden dat het museum pas in 2013 weer open gaat.)