HomeVerzonden in 2016

Verzonden in 2016

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota’s en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 

DECEMBER 2016

 

21 december Reactie Internetconsultatie op de AMvB RVV 1990 wijziging snorfiets op rijbaan

 

JUNI 2016

 

De Sarphatistraat werd een “Fietsstraat” en na een half jaar was de gemeente in haar nopkes; alle verkeersdeelnemers waren blij met de nieuwe indeling van de straat (tussen Alexanderplein en Wibautstraat). De Fietsersbond hield nog wat slagen om de arm en dit alles kunt u hier lezen.

 

MEI 2016

 
Een impressie van hoe het moet gaan worden; lekker rustig
Een impressie van hoe het moet gaan worden; lekker rustig

20 mei 2016 – Wij gaven een inspraakreactie op de plannen voor de Eerste Oosterparkstraat.
Om de vele fietsers in deze straat meer ruimte en ongestoord fietsen te bieden ondersteunen we de variant met bredere fietspaden en minder autoparkeren. Lees hier alle plannen.

18 mei 2016 – Onze bestuursvoorzitter Saar Muller schreef een brief aan het Parool over de plannen om van de Sarphatistraat in de zomer een “fietsboulevard” te maken.

APRIL 2016

26 april 2016 – Onze onderafdeling Amstelveen gaf haar zienswijze m.b.t. het ontwerptracebesluit 2016 A9 Badhoevedorp – Holendrecht.

MAART 2016

24 maart 2016 – Wij gaven onze reactie op het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente. We onderschrijven volledig de intentie van de gemeente om meer dan in voorgaande jaren in te zetten op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Aanvulling:
In de zomer van 2016 werd het MJP door de gemeente geevalueerd. Ook op deze evaluatie schreven wij een reactie

18 maart 2016 – Wij spraken in over het Milieubesluit Scooters van de gemeente. Wij dringen aan op effectieve en strenge handhaving van de milieuzone voor snor- en bromfietsen en op tussentijdse doelen en evaluatie van de maatregelen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kan het beleid dan bijgesteld worden.

Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!
Toestanden zoals die op de Van Woustraat nu, waren 40 jaar geleden een reden om de Fietsersbond op te richten!

8 maart 2016 – Wij spraken in over de Nota van Uitgangspunten Herinrichting Van Woustraat. Ondanks de belofte om de verkeersveiligheid te vergroten, lijkt het plan voorrang te geven aan het behoud van parkeerplekken. Er wordt wel een flink deel van de parkeervakken opgeheven, maar dat verbetert de veiligheid van fietsers in te geringe mate.

FEBRUARI 2016

25 februari 2016 – Wij gaven onze zienswijze op de plannen omtrent de Zuidas.

25 februari 2016 – Wij gaven onze visie op de gemeentelijke plannen om de verbindingen tussen de IJ-oevers te verbeteren, de zogeheten IJ-sprong.

12 februari 2016 – Wij gaven onze reactie op de verkeersmaatregelen die genomen worden rondom de nieuwe situatie op de Munt en omgeving.

6 februari 2016 – Wij spraken in bij de commissie Infrastructuur over de plannen met de kruising Molenwerf-Haarlemmerweg. Eerder al schreven wij hierover een brief.

JANUARI 2016

17 januari 2016 – Wij spraken in over het toekomstige tracé van de Westtangent door Sloterdijk, Osdorp en Nieuw-Sloten. De Westtangent is een snelle bus die station Sloterdijk en Schiphol verbindt en slechts zelden stopt. Daardoor krijgt in Sloterdijk de Bretten-fietsroute gevaarlijke oversteken, en in Nieuw Sloten zullen fietsers op de rotonde Anderlechtlaan Sloterweg hun voorrang verliezen. De Westtangent dreigt een barrière te worden voor fietsers én voetgangers en kan daarom niet overal op veel enthousiasme rekenen.

2 januari 2016 – Wij spraken in over de plannen om de rotonde bij het Haarlemmermeercircuit af te schaffen, waardoor de voorrang voor fietsers verdwijnt.